Kariéra

Tréner pre rekvalifikantov - nástrojár a mechanik prípravkov

 

Termín nástupu do práce Ihneď

 

Miesto výkonu práce Bratislava – DNV, Jána Jonáša 5
Ponúkaný plat:

 

dohodou

 

Druh pracovného pomeru:

 

hlavný

 

 

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Praktické a teoretické odborné vzdelávanie so zameraním na nástrojárstvo.
Koncipovanie a plánovanie aktivít odborného vzdelávania na odbornú a odbor presahujúcu kvalifikáciu rekvalifikantov.
Poradenstvo, posudzovanie, rozvoj a podpora ako aj hodnotenie výkonu rekvalifikantov počas celej dĺžky trvania ich kvalifikácie.

 

Iné výhody:

– 13. plat
– osobné hodnotenie až do 20% z hrubej mzdy
– čiastočná dotácia stravy
– stať sa súčasťou tímu špičkových odborníkov technického zamerania, ktorí sa vzdelávajú v systéme duálneho vzdelávania pre spoločnosti ako Volkswagen Slovakia
– prehĺbenie vlastnej kvalifikácie

 

Požiadavky na zamestnanca

 

Minimálne požadované vzdelanie:

stredoškolské s maturitou

 

Iné znalosti:

Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint

 

Všeobecne požadované znalosti:

-technicky zdatný a manuálne zručný
-komunikačné zručnosti
-organizačné schopnosti
-asertivita, empatia
-skúsenosť na pozícii majster výroby, majster odborného výcviku výhodou
-pedagogické minimum výhodou

 

Kontaktné údaje:

Kontaktná osoba: Mária Šidlovská
Tel.: +421-911-194-603
E-mail: maria.sidlovska@dualnaakademia.sk

Odborný školiteľ Autotronik

 

Termín nástupu do práce Ihneď

 

Miesto výkonu práce Bratislava – DNV, Jána Jonáša 5
Ponúkaný plat:

 

od 1000 EUR

 

Druh pracovného pomeru:

 

hlavný

 

 

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

– Príprava vzdelávacích aktivít
Koncipovanie a plánovanie aktivít odborného vzdelávania na odbornú a odbor presahujúcu kvalifikáciu nových zamestnancov a zamestnancov sériovej výroby v oblasti Autotroniky a Elektroniky.
– Učebné pomôcky
Podieľať sa na spracovaní komplexných učebných pomôcok a/alebo pomôcok na výučbu a podpora pri plánovaní obstarávania tréningového vybavenia. Prispôsobovanie učebných pomôcok a/alebo pomôcok novým potrebám.
– Príprava a vyhodnocovanie výsledkov testov a odovzdávanie správy nadriadenému.
– Účasť na ďalšom vzdelávaní v oblasti Autotroniky a Elektroniky z dôvodu pravidelného získavania najaktuálnejších informácií a ich následné zapracovávanie do vzdelávacích materiálov. Samoštúdium a účasť na inovačnom vzdelávaní trénerov.
– Kandidát musí byť pripravený k výkonu náročných činností v oblasti údržby, opráv a predovšetkým diagnostiky motorových vozidiel.

 

Iné výhody:

– 13. plat
– osobné hodnotenie až do 20% z hrubej mzdy
– čiastočná dotácia stravy
– stať sa súčasťou tímu špičkových odborníkov technického zamerania, ktorí sa vzdelávajú v systéme duálneho vzdelávania pre spoločnosti ako Volkswagen Slovakia
– prehĺbenie vlastnej kvalifikácie

 

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie:

stredoškolské s maturitou

 

Jazykové znalosti:

NJ výhodou
Iné znalosti:

Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint

 

Všeobecne požadované znalosti:

Kandidát má vedomosti a zručnosti z oblasti strojárstva (technické a elektrotechnické zobrazovanie súčiastok, mechanizmov a funkčných celkov, orientácia v odbornej literatúre, návodoch, normách, tabuľkách, manuáloch a pod.), elektrotechniky a elektroniky (teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri opravách a nastavení elektrických a elektronických zariadení a príslušenstva cestných vozidiel, meranie pomocou elektrických prístrojov a zariadení, diagnostikovanie).

 

Adresa:

Duálna akadémia,z.z.p.o.
Jána Jonáša 6179/5
Bratislava
Slovenská republika

 

Kontaktné údaje:

Kontaktná osoba: Mária Šidlovská
Tel.: +421-911-194-603
E-mail: maria.sidlovska@dualnaakademia.sk

Odborný školiteľ pre automatizáciu

 

Termín nástupu do práce Ihneď

 

Miesto výkonu práce Bratislava – DNV, Jána Jonáša 5
Ponúkaný plat:

 

od 1000 EUR

 

Druh pracovného pomeru:

 

hlavný

 

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Ďalšie odborné vzdelávanie so zameraním na elektrotechniku/automatizačnú techniku.
Koncipovanie, plánovanie a hodnotenie nových kvalifikačných opatrení a programov v oblasti pneumatiky a hydrauliky vrátane elektropneumatiky a elektrohydrauliky.
Príprava študijných materiálov pre účastníkov kurzu.

 

Iné výhody:

– odborné školenia a kurzy automatizácia (PLC) a robotika sú poskytované zdarma
– 13. plat
– čiastočná dotácia stravy
– stať sa súčasťou tímu špičkových odborníkov technického zamerania, ktorí vzdelávajú v systéme duálneho vzdelávania pre spoločnosti ako Volkswagen Slovakia, Matador Holding a Siemens
– prehĺbenie vlastnej kvalifikácie
Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie:

stredoškolské s maturitou

vyššie odborné vzdelanie

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

vysokoškolské III. stupňa

 

Iné znalosti:

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word

Informácie o spoločnosti

Duálna Akadémia bola založená ako záujmové združenie právnických osôb spoločnosťami Volkswagen Slovakia, Matador Automotive v novembri 2015, v roku 2016 sú jej pristupujúcimi partnermi spoločnosť Siemens a Bratislavský samosprávny kraj.
Cieľom Duálnej Akadémie je pripravovať žiakov a absolventov pre automobilový priemysel, s najmodernejším vybavením v oblasti automatizačnej techniky, robotiky a informatiky a ponúkať štúdium podľa nemeckého systému duálneho vzdelávania.
Stredná odborná škola automobilová na ul. J. Jonáša v Bratislave sa k 1. septembru 2016 zmení na Súkromnú Strednú školu automobilovú – Duálna Akadémia.

 

Adresa:

Duálna akadémia,z.z.p.o.
Jána Jonáša 6179/5
Bratislava
Slovenská republika

 

Kontaktné údaje:

Kontaktná osoba: Ing. Linda Dovinová
Tel.: +421-914-774-365
E-mail: linda.dovinova@volkswagen.sk

Tréner pre rekvalifikantov - Mechatronik

 

Termín nástupu do práce Ihneď

 

Miesto výkonu práce Bratislava – DNV, Jána Jonáša 5
Ponúkaný plat:

 

od 1000 EUR

 

Druh pracovného pomeru:

 

hlavný

 

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Praktické a teoretické odborné vzdelávanie so zameraním na mechatroniku a elektrotechniku.
Koncipovanie a plánovanie aktivít odborného vzdelávania na odbornú a odbor presahujúcu kvalifikáciu rekvalifikantov.
Poradenstvo, posudzovanie, rozvoj a podpora ako aj hodnotenie výkonu rekvalifikantov počas celej dĺžky trvania ich kvalifikácie.
Príprava študijných podkladov a materiálov pre účastníkov odborných školení / kurzov.

 

Iné výhody:

– odborné školenia a kurzy automatizácia (PLC) a robotika sú poskytované zdarma
– 13. plat
– čiastočná dotácia stravy
– stať sa súčasťou tímu špičkových odborníkov technického zamerania, ktorí vzdelávajú v systéme duálneho vzdelávania pre spoločnosti ako Volkswagen Slovakia, Matador Holding a Siemens
– prehĺbenie vlastnej kvalifikácie

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie:

vyššie odborné vzdelanie

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

vysokoškolské III. stupňa

 

Iné znalosti:

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word

 

Všeobecne požadované znalosti:

  • 21 o elektrotechnickej spôsobilosti – výhodou

Informácie o spoločnosti

Duálna Akadémia bola založená ako záujmové združenie právnických osôb spoločnosťami Volkswagen Slovakia, Matador Automotive v novembri 2015, v roku 2016 sú jej pristupujúcimi partnermi spoločnosť Siemens a Bratislavský samosprávny kraj.
Cieľom Duálnej Akadémie je pripravovať žiakov a absolventov pre automobilový priemysel, s najmodernejším vybavením v oblasti automatizačnej techniky, robotiky a informatiky a ponúkať štúdium podľa nemeckého systému duálneho vzdelávania.
Stredná odborná škola automobilová na ul. J. Jonáša v Bratislave sa k 1. septembru 2016 zmení na Súkromnú Strednú školu automobilovú – Duálna Akadémia.

 

Adresa:

Duálna akadémia,z.z.p.o.
Jána Jonáša 6179/5
Bratislava
Slovenská republika

 

Kontaktné údaje:

Kontaktná osoba: Ing. Linda Dovinová
Tel.: +421-914-774-365
E-mail: linda.dovinova@volkswagen.sk

 

Majster odbornej výchovy - Elektrotechnik

 

Termín nástupu do práce Ihneď

 

Miesto výkonu práce Bratislava – DNV, Jána Jonáša 5
Ponúkaný plat:

 

od 1000 EUR

 

Druh pracovného pomeru:

 

hlavný

 

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Evidovanie dochádzky žiakov, témy, miesta realizácie a druhu prác do pracovného denníka.
Oboznamovanie žiakov s témou učebného dňa, vysvetľovanie učiva a vedenie praktického vyučovania.
Pripravovanie materiálu, náradia a pomôcok potrebných k realizácii praktických ukážok.
Upozorňovanie žiakov na chyby, ktoré môžu nastať pri nedodržaní správneho technologického postupu.
Skúšanie vedomostí a pozornosti žiakov formou kontrolných otázok.
Uskutočňovanie praktických ukážok.
Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním správneho technologického postupu, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov.

 

Iné výhody:

– odborné školenia a kurzy automatizácia (PLC) a robotika sú poskytované zdarma
– 8 týždňov dovolenky
– 13. plat
– čiastočná dotácia stravy
– stať sa súčasťou tímu špičkových odborníkov technického zamerania, ktorí vzdelávajú v systéme duálneho vzdelávania pre spoločnosti ako Volkswagen Slovakia, Matador Holding a Siemens
– prehĺbenie vlastnej kvalifikácie

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie:

vyššie odborné vzdelanie

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

vysokoškolské III. stupňa

 

Iné znalosti:

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word

 

Všeobecne požadované znalosti:

Doplňujúce pedagogické štúdium (pedagogické minimum).
§ 21 o elektrotechnickej spôsobilosti

Informácie o spoločnosti

Duálna Akadémia bola založená ako záujmové združenie právnických osôb spoločnosťami Volkswagen Slovakia, Matador Automotive v novembri 2015, v roku 2016 sú jej pristupujúcimi partnermi spoločnosť Siemens a Bratislavský samosprávny kraj.
Cieľom Duálnej Akadémie je pripravovať žiakov a absolventov pre automobilový priemysel, s najmodernejším vybavením v oblasti automatizačnej techniky, robotiky a informatiky a ponúkať štúdium podľa nemeckého systému duálneho vzdelávania.
Stredná odborná škola automobilová na ul. J. Jonáša v Bratislave sa k 1. septembru 2016 zmení na Súkromnú Strednú školu automobilovú – Duálna Akadémia.

 

Adresa:

Duálna akadémia, z.z.p.o.
Jána Jonáša 6179/5
Bratislava
Slovenská republika

 

Kontaktné údaje:

Kontaktná osoba: Ing. Linda Dovinová
Tel.: +421-914-774-365
E-mail: linda.dovinova@volkswagen.sk

 

Odborný školiteľ pre pneumatiku a hydrauliku

 

Termín nástupu do práce Ihneď

 

Miesto výkonu práce Bratislava – DNV, Jána Jonáša 5
Ponúkaný plat:

 

od 1000 EUR

 

Druh pracovného pomeru:

 

hlavný

 

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Ďalšie odborné vzdelávanie so zameraním na pneumatiku a hydrauliku.
Koncipovanie, plánovanie a hodnotenie nových kvalifikačných opatrení a programov v oblasti pneumatiky a hydrauliky vrátane elektropneumatiky a elektrohydrauliky.
Poradenstvo, posudzovanie, rozvoj a podpora ako aj hodnotenie výkonu účastníkov kurzu počas celej dĺžky trvania ich kvalifikácie.
Príprava študijných podkladov a materiálov pre účastníkov odborných školení / kurzov.

 

Iné výhody:

– odborné školenia a kurzy automatizácia (PLC) a robotika sú poskytované zdarma
– 13. plat
– čiastočná dotácia stravy
– stať sa súčasťou tímu špičkových odborníkov technického zamerania, ktorí vzdelávajú v systéme duálneho vzdelávania pre spoločnosti ako Volkswagen Slovakia, Matador Holding a Siemens
– prehĺbenie vlastnej kvalifikácie

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie:

vyššie odborné vzdelanie

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

vysokoškolské III. stupňa

 

Iné znalosti:

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word

Informácie o spoločnosti

Duálna Akadémia bola založená ako záujmové združenie právnických osôb spoločnosťami Volkswagen Slovakia, Matador Automotive v novembri 2015, v roku 2016 sú jej pristupujúcimi partnermi spoločnosť Siemens a Bratislavský samosprávny kraj.
Cieľom Duálnej Akadémie je pripravovať žiakov a absolventov pre automobilový priemysel, s najmodernejším vybavením v oblasti automatizačnej techniky, robotiky a informatiky a ponúkať štúdium podľa nemeckého systému duálneho vzdelávania.
Stredná odborná škola automobilová na ul. J. Jonáša v Bratislave sa k 1. septembru 2016 zmení na Súkromnú Strednú školu automobilovú – Duálna Akadémia.

 

Adresa:

Duálna akadémia,z.z.p.o.
Jána Jonáša 6179/5
Bratislava
Slovenská republika

 

Kontaktné údaje:

Kontaktná osoba: Ing. Linda Dovinová
Tel.: +421-914-774-365
E-mail: linda.dovinova@volkswagen.sk

 

Majster/ka OVY pre elektroprofesie

Úväzok: plný
Dátum nástupu: 1.9.2016
Požiadavky: Pozícia:
majster odborného výcviku
Úväzok: plný
Dátum nástupu: 22.08.2016
Požiadavky: Kvalifikačné predpoklady:
– ukončené vzdelanie v odbore 26 Elektrotechnika

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

1. v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore
2. v neučiteľských študijných programoch príslušného smeru a študijného odboru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

1. v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore
2. v neučiteľských študijných programoch príslušného smeru a študijného odboru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore
3. vyššie odborné vzdelanie príslušného smeru a vysokoškolské štúdium prvého stupňa v študijnom odbore bakalárske štúdium pre majstrov odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore
4. v študijnom odbore bakalárske štúdium pre majstrov odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore

C. Úplné stredné odborné vzdelanie

1. príslušného alebo príbuzného smeru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore
2. do 31. augusta 2010 aj úplné stredné odborné vzdelanie príslušného alebo príbuzného smeru a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodicko-pedagogickom centre a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore
3. úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
4. do 31. augusta 2010 aj úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore alebo stredné vzdelanie príslušného alebo príbuzného smeru a špecializačné kvalifikačné štúdium absolvované v metodicko-pedagogickom centre
Typické činnosti vykonávané na pozícii
– Evidovanie dochádzky žiakov, témy, miesta realizácie a druhu prác do pracovného denníka.
– Oboznamovanie žiakov s témou učebného dňa, vysvetľovanie učiva po teoretickej stránke.
– Pripravovanie materiálu, náradia a pomôcok potrebných k realizácii praktických ukážok.
– Upozorňovanie žiakov na chyby, ktoré môžu nastať pri nedodržaní správneho technologického postupu.
– Skúšanie vedomostí a pozornosti žiakov formou kontrolných otázok.
– Uskutočňovanie praktických ukážok majstrom.
– Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním správneho technologického postupu, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov.
– Udeľovanie napomenutí žiakom porušujúcim školský poriadok formou poznámok do triednej knihy.
Zručnosti, schopnosti:
– Microsoft Office – základy
– NJ – základy
– znalosti pneumatiky a elektropneumatiky
– znalosti hydrauliky a elektrohydrauliky
– znalosti automatizačnej techniky (pohony, akčné členy, snímače)
– znalosti riadiacej techniky Siemens S7
– znalosti robotov Kuka
– prax v odbore min. 3 roky

Osobnostné predpoklady:
– osobnostný rozvoj
– manuálna zručnosť
– technické myslenie
– trpezlivosť

Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania
– profesijný životopis
– kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
– súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z.
– výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Platové podmienky
– podľa platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnej záujme – nariadenie vlády SR č. 432/2015 a kvalifikačného predpokladu splnenia.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. zasielajte na e-mailovú adresu: skola@sosaba.sk alebo poštovú adresu. SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava 49 v termíne do 31. júla 2016. Na pracovný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky. Termín pohovoru bude uchádzačom oznámený po spracovaní žiadostí.