Napísali o nás

Deň otvorených dverí

Televízia Markíza odvysielala v hlavných správach reportáž o Dni otvorených dverí v Duálnej akadémii. Informuje v nej o otvorení novej dielne pre praktickú výučbu, v ktorej  sa budú pripravovať študenti v odbore autotronik. Reportáž si môžete pozrieť na webe TV Markíza pod záložkou „Automobilky hľadajú ľudí“…

V DUÁLNEJ AKADÉMII SA ZAČAL NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

Školský servis tlačovej agentúry TASR uverejnil správu o dnešnom začatí školského roku 2017/2018 na Duálnej akadémii /DA/. Informuje, že do prvého ročníka nastúpilo 100 nových študentov, ktorí sa budú vzdelávať v piatich štvorročných maturitných študijných odboroch v systéme duálneho vzdelávania. Správa tiež pripomína fakt, že tréneri DA budú pripravovať v dvojročných rekvalifikačných kurzoch 72 rekvalifikantov pre […]

Duálna akadémia spustí nový študijný odbor autotronik

Školský servis tlačovej agentúry TASR infomuje, že od septembra začne výčbu tohto študijného odboru 20 študentov. Štúdium v odbore autotronik v Duálnej akadémii bude na Slovensku unikátne tým, že nepôjde len o experimentálnu výučbu, ale o komplexnú prípravu budúcich kvalifikovaných odborníkov v reálnych podmienkach. Práve autotronik je v súčasnosti najžiadanejším študijným odborom v automobilovom priemysle.