Ponuka krátkodobých kurzov

DUÁLNA AKADÉMIA PONÚKA KRÁTKODOBÉ KURZY!

PRE PRIEMYSELNÉ ZÁVODY A STREDNÉ ODBORNÉ ELETROTECHNICKKÉ A STROJNÍCKE ŠKOLY

Duálna akadémia finišuje s prípravou podnikových a mimopodnikových školení a kurzov, ktoré plánuje rozbehnúť už od jesene tohto roku.

Zámer kurzov : Rozšírenie a zvýšenie kvalifikácie v odvetviach, patriacich v súčasnosti medzi najžiadanejšie na trhu

Obsah kurzov : Základy pneumatiky, princípy hydrauliky, elektronické riadiace systémy, programovanie priemyselných počítačov , robotika a programovanie NC a CNC obrábacích strojov /sústruženie a frézovanie /

Dĺžka kurzov : od dvoch do piatich dní

Možní záujemci  :  z oblasti výrobných závodov ale aj servisnej sféry

  1. Zamestnanci priemyselných výrobných závodov, osobitne v oblasti automobilového priemyslu , ktoré využívajú pneumatické resp. hydraulické prvky s elektronickým ovládaním
  2. Učitelia a majstri odborného výcviku na stredných odborných elektrotechnických a strojníckych školách

Miesto kurzov : Odborné učebne a stredisko odborného výcviku Duálnej akadémie v Bratislave , vybavené špičkovými prístrojmi a najmodernejším zariadením

V prípade záujmu sa možno dozvedieť ďalšie informácie u :

Ing. Jan Jetmar

Vedúci ďalšieho vzdelávania – Duálna akadémia

E : jan.jetmar@dualnaakademia.sk

M: 0914 119253