Rekvalifikácie

Rekvalifikačné kurzy zamestnancov VW SK

Od 1.9.2016 prebiehajú v Duálnej Akadémii aj dvojročné rekvalifikačné kurzy pre zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia.  Rekvalifikanti sa 1.ročník vzdelávajú v Duálnej Akadémii a 2. ročník absolvujú prevažne formou rotácií priamo na prevádzkach bratislavského závodu Volkswagen Slovakia.

Vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania:

 • Mechatronik
 • Elektrotechnik pre automatizačnú techniku
 • Priemyselný mechanik
 • Nástrojár
 • Mechanik prípravkov

Dvojročný kvalifikačný program nadväzuje na nemecký duálny systém odborného vzdelávania, kde sa kladie veľký dôraz na prax. 80 % programu teda tvorí praktické vyučovanie, 20 % teória. Na záver získajú absolventi certifikát akreditovaný nielen slovenským Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ale aj Slovensko – nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou.

Absolventi nájdu uplatnenie ako kvalitní odborníci na rôznych výrobných oddeleniach vo Volkswagen Slovakia.

Duálna Akadémia je vybavené najnovšími technológiami v oblasti obrábania, elektrotechniky, automatizačnej techniky ako aj pneumatiky a hydrauliky. Taktiež disponuje multifunkčne vybavenými miestnosťami a praktickými laboratóriami. Naši inštruktori sú špecialisti vo svojom odbore a dôkladne pripravujú účastníkov kvalifikačného programu na ich budúce nasadenie vo Volkswagen Slovakia. Na vzdelávací program budú dozerať experti z duálneho systému v koncerne Volkswagen.

Podmienky prijatia do Duálnej Akadémie pre Volkswagen Slovakia:

 • Ukončené technické vzdelávanie (minimálne výučný list)
 • Vek minimálne 18 rokov
 • Záujem o matematiku a techniku
 • Dobrá priestorová predstavivosť
 • Remeselná zručnosť
 • Záujem učiť sa cudzí jazyk

Viac informácií a prihlásenie:

http://sk.volkswagen.sk/sk/pre_uchadzacov/informacie_pre_uchadzacov/dualne-vzdelavanie/dualny-rekvalifikany-program.html

https://kariera.volkswagen.sk/sap/bc/bsp/sap/zsk_hcmx_ui_ext/desktop.html#/LOGIN/?sap-sessioncmd=open