Súkromná stredná odborná škola automobilová – Duálna Akadémia

Bratislavský samosprávny kraj súhlasil so zmenou zriaďovateľa, čím sa Stredná odborná škola automobilová zmenila od septembra 2016 na Súkromnú strednú odbornú školu automobilovú – Duálnu akadémiu.

Nová tréningová hala!

Nová tréningová hala DA je vybavená najmodernejšími strojmi a zariadením, ktoré sa používajú vo výrobných halách Volkswagenu. Študenti v tejto hale absolvujú praktickú časť výučby.

Duálna Akadémia

Pred samotným vznikom Duálnej Akadémie, ktorú spoločne založili spoločnosti Volkswagen Slovakia, Matador Group a Siemens, fungovala na Slovensku Stredná odborná škola automobilová, patriaca pod Bratislavský samosprávny kraj. Vznikom Duálnej Akadémie samosprávny kraj súhlasil so zmenou zriaďovateľa, vďaka čomu sa Stredná odborná škola automobilová mení od 1. septembra 2016 na Súkromnú strednú odbornú školu automobilovú – Duálnu Akadémiu.

Žiaci novej súkromnej strednej školy majú jeden týždeň teoretické a druhý týždeň praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie je orientované podľa jednotlivých odborov štúdia a uskutočňuje sa v priamej spolupráci so spoločnosťami Volkswagen Slovakia, Matador Group a Siemens. Súčasťou vyučovania je aj vzdelávanie v cudzích jazykoch – v nemčine, alebo angličtine. Keďže zakladatelia Duálnej Akadémie sú medzinárodné firmy, veľa materiálov je v nemeckom alebo anglickom jazyku. Uchádzači by mali mať záujem o učenie sa cudzích jazykov. Žiaci majú okrem iného aj možnosť privyrobiť si počas letných prázdnin v rámci dvojtýždňovej brigády priamo v prostredí výroby automobilov.

Druhý týždeň sa žiaci na praktickom vyučovaní priamo v závode Volkswagen Slovakia venujú jednotlivým úlohám a používajú nadobudnuté vedomosti priamo v praxi. Teoretické a praktické vyučovanie sa pravidelne strieda v týždňových cykloch. Pre žiakov mimo Bratislavy je pripravené ubytovanie v školskom internáte.

Prvých 100 študentov nastúpilo do novej odbornej strednej školy v septembri 2016. Pre žiakov sú otvorené štyri študijné odbory: mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení a mechanik nastavovač.