Pre učiteľov

Sme si vedomí, že pripravovať študentov do praxe sa nám darí len vďaka našim pedagógom, kvalifikovaným odborníkom a spolupracovníkom.

Moderný projekt ako kombinácia overenej strednej školy, jedinečného prístupu k vzdelávaniu, podpory významných priemyselných zamestnávateľov a rozsiahlej technologickej základne. Aj takto by sa dala charakterizovať Duálna Akadémia a jej súkromná stredná odborná škola.

Sme si vedomí, že pripravovať študentov do praxe sa nám darí len vďaka našim pedagógom, kvalifikovaným odborníkom a spolupracovníkom. V septembri 2016 k nám nastúpilo prvých 100 študentov, ich počet by mal narastať. Zvýšený počet žiakov a nové odbory štúdia si vyžadujú najmä kvalitných učiteľov, trénerov či majstrov pre odborné predmety z oblasti strojárstva a elektrotechniky.

Naše požiadavky na odborných učiteľov:

– minimálne II. stupeň vysokej školy a odbornosť zodpovedajúca našim odborom vzdelávania,
– výhodou je odborná prax a pedagogické skúsenosti. Nie sú však podmienkou na prijatie do pracovného pomeru.

Naše požiadavky na majstrov a trénerov odbornej výchovy:

– majstri a tréneri odbornej výchovy nemusia mať pedagogické vzdelanie,
– majú možnosť doplniť si pedagogické minimum do 2 rokov od nástupu do pracovného pomeru.

Všetkým, ktorí spoja svoju kariéru s Duálnou Akadémiou ako novým zriaďovateľom školy, ponúkame systémy celoživotného vzdelávania a prípravy odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy.