Pre žiakov a rodičov

Každý žiak, ktorý sa chce prihlásiť na štúdium do Duálnej Akadémie, musí byť absolventom 9. ročníka základnej školy a musí mať záľubu v remeselnej a technickej oblasti.

Prečo si vybrať duálne vzdelávanie

Automobilový priemysel je kostrou slovenskej ekonomiky. Systém duálneho vzdelávania vám po skončení základnej školy poskytuje nástup na strednú školu, ktorej forma vzdelávania vychádza z nemeckých školských postupov, opierajúc sa o základnú myšlienku – spájať prax s teóriou.

Aké požiadavky treba spĺňať

Každý žiak, ktorý sa chce prihlásiť na štúdium do Duálnej Akadémie, musí byť absolventom
9. ročníka základnej školy a musí mať záľubu v remeselnej a technickej oblasti.

Študijné odbory

Žiaci si môžu vybrať z až piatich plnohodnotných študijných odborov.

Ako sa prihlásiť

Prihlásenie sa do duálneho vzdelávania zahŕňa dva kroky: 1. Vyplnenie tlačiva Žiadosť o vzdelávanie v Duálnej akadémii a 2. Podanie prihlášky na strednú školu.