Ako sa prihlásiť

Prihlásenie sa do duálneho vzdelávania zahŕňa dva jednoduché kroky. Vyplníte žiadosť o vzdelávanie v našej akadémii a pošlete si prihlášku na strednú školu.

1. Vyplnenie online formulára Žiadosť o duálne vzdelávanie v Duálnej Akadémii, ktoré nájdete TU.

2. Výberové konanie u zamestnávateľa, ktorý Vám po úspešnom absolvovaní vydá Potvrdenie o zaradení do systému duálneho vzdelávania.

3. Podanie prihlášky na Súkromnú strednú odbornú školu automobilovú Duálnu Akadémiu. Podmienkou je výber jedného z piatich študijných odborov.

4. Prijímacie skúšky na Súkromnej strednej odbornej škole automobilovej Duálnej Akadémii.