Žiadosť o duálne vzdelávanie v Duálnej Akadémii

Krstné meno uchádzača *

Priezvisko uchádzača *

Dátum narodenia uchádzača *

Telefónne číslo uchádzača *

E-mail uchádzača *

Krstné meno zákonného zástupcu *

Priezvisko zákonného zástupcu *

Telefónne číslo zákonného zástupcu *

E-mail zákonného zástupcu *


Ulica a číslo domu uchádzača *
PSČ *
Mesto *


Názov a adresa základnej školy uchádzača *

Odbor(y) štúdia, v ktorom chce uchádzač absolvovať duálne vzdelávanie:
2413 K mechanik strojov a zariadení2411 K mechanik nastavovač2679 K mechanik-mechatronik2697 K mechanik elektrotechnik2495 K autotronik

Preferovaný zamestnávateľ (minimálne jeden):
Volkswagen SlovakiaMatadorSiemens

Odoslaním tejto prihlášky potvrdzujem, že som svojich zákonných zástupcov oboznámil s textom prihlášky a na základe ich súhlasu prihlášku odosielam. *
Súhlasím so spracovaním osobných údajov. *

PAPIEROVÁ FORMA

Ak by ste mali problém s vypĺňaním, môžete si stiahnuť písomnú prihlášku TU a zaslať ju na adresu: Duálna akadémia, z.z.p.o, J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať na: +421-907-649-516

vw_new_transparent