Milí uchádzači, 

prijímacie skúšky do 4-ročných študijných odborov sa konajú

3. mája 2021  a 10. mája 2021

podľa zaslaných pozvánok pre jednotlivé odbory štúdia.

Výsledky uverejníme 11. mája po 13:00 na webstránke

Všetkým želáme, aby čo najlepšie uspeli . 

Vedenie školy