Milí uchádzači, 

tým z vás, ktorí si ešte nenašli miesto na strednej škole, ponúkame možnosť zúčastniť sa

2. kola prijímacích skúšok na našej škole, ktoré sa bude konať 15.6.2021 na nasledovné neobsadené miesta:

  • v študijnom odbore s maturitou 2413 K mechanik strojov a zariadení3 voľné miesta pre zamestnávateľov (1 VW, 1 SMAO, 1 DA – agentúrny zamestnávateľ) v systéme duálneho vzdelávania

 

  • v študijnom odbore s maturitou 2697 K mechanik elektrotechnik – automatizačná technika 5 voľných miest pre DA – agentúrneho zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania

 

  • v študijnom odbore s maturitou 2495 K autotronik – 1 voľné miesto pre spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko, autoservis Hílek (Malacky) v systéme duálneho vzdelávania 

 

  • v 3-ročnom učebnom odbore 2487 H autoopravár 01 mechanik – 8 voľných miest bez prijímacích skúšok v neduálnom systéme vzdelávania.

 

Prosíme prihlášku posielať elektronicky prostredníctvom EduPage najneskôr do 9.6.2021!
V prípade otázok nás prosím kontaktujte: tel. č. 0948 161 375