Pre uchádzačov, ktorí sa zatiaľ nezapísali na žiadnu strednú školu, ponúkame 2. termín prijímacieho konania na neobsadené miesta do odborov štúdia:

  • mechanik strojov a zariadení – 2 miesta
  • mechanik elektrotechnik (automatizačná technika) – 4 miesta
  • autoopravár – 8 miest

V prípade záujmu treba:

  1.  do 19.06.2020 – podať prihlášku na: skola@sosaba.sk, resp. písomne na: SSOŠA DA, J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava 4
  2.  23.06.2020 – bude prebiehať prijímacie konanie (platia kritéria ako v 1. kole prijímacieho konania) na vyššie uvedené neobsadené miesta
  3.  do 25.06.2020 – riaditeľ SSOŠA DA zašle rozhodnutie o prijatí/neprijatí uchádzača
  4.  do 30.06.2020 – zákonný zástupca uchádzača doručí SSOŠA záväzné potvrdenie
    o nastúpení/nenastúpení uchádzača na štúdium