Top firmy reagovali na nedostatok kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných odborníkov. Založili záujmové združenie.