Školský servis tlačovej agentúry TASR infomuje, že od septembra začne výčbu tohto študijného odboru 20 študentov. Štúdium v odbore autotronik v Duálnej akadémii bude na Slovensku unikátne tým, že nepôjde len o experimentálnu výučbu, ale o komplexnú prípravu budúcich kvalifikovaných odborníkov v reálnych podmienkach. Práve autotronik je v súčasnosti…