Školský servis tlačovej agentúry TASR uverejnil správu o dnešnom začatí školského roku 2017/2018 na Duálnej akadémii /DA/. Informuje, že do prvého ročníka nastúpilo 100 nových študentov, ktorí sa budú vzdelávať v piatich štvorročných maturitných študijných odboroch v systéme duálneho vzdelávania. Správa tiež pripomína fakt, že tréneri…