Milí žiaci a učitelia školy, v súvislosti s odporúčaním Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR sa zriaďovateľ našej školy rozhodol v pondelok 22.6.2020 znova obnoviť prevádzku v budove školy, t.j. mení sa forma dištančného vyučovania na prezenčnú.  Viac informácii o tom, ako bude nástup…