Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,  vzhľadom na momentálnu situáciu so šírením COVID 19  zostáva vyučovanie na škole od 30.3.2020 prerušené až do odvolania.  Podľa najnovších nariadení ministerstva školstva došlo k nasledovným zmenám: Testovanie 9 (monitor) ani písomné maturity (EČ a PFIČ MS)  sa v šk. roku…