Si žiakom 9. ročníka základnej školy? Tak táto súťaž je práve pre teba!              Heslá: 09.01.2020  ŠKOLA JE VEĽKÝ DOM, 16.01.2020   CHCEM S VAMI ŽIŤ V ŇOM. 23.01.2020   TÚŽBA PO VZDELANÍ ZAČALA VO MNE                     …