Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Učiť techniku počas pandémie je výzva 

Tak ako všetky iné školy na svete, aj tá naša, Súkromná stredná odborná škola automobilová – Duálna akadémia, sa musela nečakane v marci 2020 popasovať s novou situáciou. Jediná možná forma vzdelávania ostala dištančná, prostredníctvom počítača. Lenže ako učiť praktické technické vyučovanie, ktoré tvorí až 70% školského času, online?  

Od začiatku sa majstri snažili čo najlepšie nabehnúť na online vzdelávanie. Chvíľku to však trvalo, nakoľko celá situácia bola tak trochu ako úder z jasného neba. Naši majstri sa však rýchlo aklimatizovali na nové podmienky a robili možné aj nemožné.  Názorne z domu predvádzali pri online živých prenosoch aktuálne učivo a praktické úlohy. Snažili sa byť kreatívni. Snáď najzaujímavejší prípad, ktorý ale zároveň krásne prezentuje záujem kolegov o výchovu svojich žiakov bol ten, kedy majster kvôli čo najlepšiemu prenosu znalostí vo virtuálnom priestore použil na vysvetľovanie pred kamerou svoju tabuľu, ktorú zavesil na rebrík. 

Postupne sa situácia zlepšovala a bolo možné na prax u zamestnávateľa pustiť aj žiakov. Tým, čo však zostali doma (napr. kvôli internátu) sa pedagóg musel takisto venovať. Tak vzniklo hybridné vzdelávanie, kedy sme za pomoci kamier prenášali obraz a zvuk z laboratórií a dokonca sme žiakom umožnili aj zapájanie schém a to tak, že sme kameru nasmerovali na cvičebný priestor a žiak z domu diktoval spolužiakovi, čo mám robiť, t.j. spolužiakove ruky sa stali jeho predĺženými rukami.

Nakoniec sme sa v škole vypracovali na pomerne profesionálnu úroveň živého edukatívneho prenosu priamo z tréningových dielní. Začali sme oveľa intenzívnejšie využívať tablety a rôzne softvéry. Tí žiaci, ktorí sú prezenčne na Duálke sú často priamo aktérmi živých prenosov, a tak si precvičujú až doteraz okrem technických zručností, aj tie komunikatívne. Pre tých žiakov na druhej strane to síce neznamená plnohodnotnú prax, ktorú si budú musieť ešte dohnať, avšak pravidelný kontakt, aj keď len online, s dielňou, učivom, majstrami a so spolužiakmi je takisto dôležitý.

Napriek maximálnej snahe nie je možné vo virtuálnym prostredím nahradiť prezenčné vyučovanie a prax, a preto sme veľmi radi, že sa situácia postupne uvoľňuje. Motivácia a radosť žiakov bola a stále je po predošlej dlhej pauze veľká. Dôkazom je kreatívna a dobrá nálada medzi žiakmi počas praktického vyučovania v škole.

 

WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019