Milí žiaci, rodičia a pedagógovia, 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, prerušil vyučovanie na stredných školách v období od 12. októbra 2020 do 27. novembra 2020.  

V čase mimoriadne prerušeného prezenčného vyučovania naša škola  zabezpečuje dištančné vyučovanie prostredníctvom elektronickej komunikácie žiakov s pedagogickými zamestnancami školy cez Edupage stránku školy.

Obdobie mimoriadne prerušeného prezenčného vyučovania nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.  

Jednou z možností dištančného vzdelávania je vyučovanie online, ktoré nahrádza prezenčnú formu vyučovania. Učitelia, majstri odborného výcviku (MOV) a hlavní inštruktori (HI) sú v kontakte so žiakmi prostredníctvom internetu cez aplikáciu MS Teams.  

Každý žiak má vytvorené vlastné používateľské konto a prihlasovacie údaje. V prípade uverejnenia profilovej fotografie je žiak povinný použiť výlučne vlastnú fotografiu.

Pri online vyučovaní je potrebné dodržiavať nasledovné pravidlá zadefinované v novom dodatku k Školskému poriadku. 

 

Ďakujeme všetkým pedagógom, rodičom a najmä žiakom  za aktívny prístup a participáciu na online vzdelávaní.