Milí študenti,

vzhľadom k pretrvávajúcim protiepidemiologickým opatreniam v súvislosti s COVID-19 bude tentokrát začiatok nového šk. roka 2020/2021 netradičný – slávnostné otvorenie v areáli školy sa nekoná.

Otvorenie šk. roka bude v stredu,  02.09.2020, upravené  nasledovne:

 

Príchod o 7:00 do DA-dielní – 3. ročník:  

III. MNS, III. MM, III. ME, III. AU

Program: príprava resp. prebiehajúce záverečné skúšky AP1;

 

Príchod o 8:00 do budovy školy – 4. ročník a II. AU:

IV. MNS, IV. MM, IV. ME, IV. AU a II. AU – podľa rozpisu zverejneného vo vestibule školy.

Program: odovzdávanie učebníc. Prosíme, doniesť so sebou školské učebnice z minulého šk. roku.

 

Príchod o 8:30 do budovy školy, vestibul – 1. ročník 

I. M (mechanik strojov a zariadení, mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik – odborný informatik)

I. ME (mechanik elektrotechnik)

I. AU (autotronik)

I. A (autoopravár)

 

Príchod o 9:00 do budovy školy – 2. ročník

II. MNS, II. MM, II. ME, II. MEoi podľa rozpisu zverejneného vo vestibule školy.

Program: odovzdávanie učebníc. Prosíme, doniesť so sebou školské učebnice z minulého šk. roku.

 

Vstup do budovy je povolený len s rúškom. Pri vstupe do budovy školy je každý študent povinný mať so sebou 2 rúška a jednorazové papierové vreckovky, každému bude meraná telesná teplota a dezinfikované ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom. Naďalej platí pravidlo dodržiavania hygieny v maximálnej možnej miere, ako aj dodržiavania vhodného odstupu.

V deň nástupu do školy sú všetci študenti povinní predložiť čestné prehlásenie (Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do SŠ, príloha č. 2), ktoré odovzdajú tr. učiteľovi. Študenti 3. ročníka odovzdajú prehlásenie na recepcii DA.

 

Viac podrobností nájdete tu:

Pokyny riaditeľa k zač. školského roka 

Príloha č.1 -Podmienky vstupu do školy 

Príloha č.2 – Dotazník a vyhlásenie ZZ al. plnoletého žiaka pri 1. nástupeNezabudnúť vziať podpísané do školy!

Príloha č. 3 – Vyhlásenie ZZ alebo plnoletého žiaka o orerušení dochádzky viac ako 3 dni  

 

Informácie z Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu: