Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

žiaci dostávajú naďalej zadania (úlohy) od učiteľov a majstrov odbornej výchovy prostredníctvom Edupage stránky školy, resp. e-mailom.

Výučba na našej škole pokračuje diaľkovo – dištančnou formou. Pripravili sme pre žiakov krátky dotazník, ktorý bol zasielaný triednymi učiteľmi. Pravdivé odpovede naň nám pomôžu zabezpečiť lepšiu komunikáciu učiteľ – žiak – majster odbornej výchovy, či pripraviť podmienky pre ľahšie “online učenie”.

Pýtate sa dokedy ešte? Ak túto informáciu budeme mať, hneď ju zverejníme. V súčasnosti sú stále dôležité odporúčania týchto dní pochopenie, vychádzanie si v ústrety, dohoda, konsenzus, rešpekt a spolupráca. Majme to prosím všetci na pamäti! Naším spoločným cieľom by malo byť to, aby sme teraz spoločne zabrali a vyšli z krízového obdobia silnejší, múdrejší a lepší.

Prosíme žiakov, aby momentálne využívali svoje Edupage konto aktívne na dennej báze. V prípade, ak máte problém s prihlásením, prosím, kontaktujte nás na tel. č.: 0948 161 375.

Podľa usmernení ministerstva školstva došlo k nasledovným dôležitým zmenám:

  • Testovanie 9 (monitor) ani písomné a ústne maturity  sa v šk. roku 2019/2020  v riadnom ani náhradnom termíne neuskutočnia. Viac nižšie v dokumente pre maturantov.
  • Termín podania prihlášky na stredné školy je stanovený do 15.05.2020 bez lekárskeho potvrdenia
  • O termínoch  výberového konania u zamestnávateľa budú uchádzačov o štúdium informovať v najbližších dňoch samotní zamestnávatelia
  • Termín odovzdania záverečných maturitných projektov je do 4.5.2020

Všetky ďalšie dôležité informácie nájdete na stránke Učímenadiaľku

Dôležité informácie pre maturantov

Dôležité informácie pre uchádzačov o štúdium – k prijímacím skúškam

Naši učitelia a majstri odbornej výchovy sa snažia poskytovať všetky potrebné študijné materiály a úlohy, ktoré je možné sprístupniť online a zároveň, hoci na diaľku, sú všetci žiakom k dispozícii pre prípadné nejasnosti, otázky, podnety etc. Najmä triedni učitelia sú pripravení vám hocikedy telefonicky alebo elektronicky pomôcť.

Veríme, že napriek vážnosti situácie to zodpovedným prístupom k okoliu i k práci spoločnými silami zvládneme.

Vaša Duálka!