Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Autotronik

Autotronik

Absolvent získa zručnosť:

  • pri výkone náročných činností v oblasti údržby, opráv a predovšetkým diagnostiky motorových vozidiel.
  • z oblasti strojárstva (technické a elektrotechnické zobrazovanie súčiastok, mechanizmov a funkčných celkov).
  • orientovať sa v odbornej literatúre, návodoch, normách, tabuľkách, manuáloch a pod., tvoriť technickú dokumentáciu v elektronickej forme.
  • pri zisťovaní technického stavu automobilov.
  • identifikovať príčiny porúch automobilov, ich jednotlivých agregátov a komponentov s využitím diagnostických prístrojov a zariadení, meradiel a meracích prístrojov.

 

Absolvent je:

  • pripravený predovšetkým na výkon náročných činností v oblasti diagnostiky motorových vozidiel, ako aj ich údržby a opráv.

 

Oblasti, kde sa môže absolvent uplatniť:

  • stavba a oživovanie vozidiel
  • finálna kontrola vozidiel