Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Darujte 2%

Vážení rodičia a priatelia školy, veríme, že aj v tomto mimoriadnom období budete môcť podporiť náš fond ROZVOJ darovaním svojich 2% (3%) z odvedených daní, aby sme tak spoločne mohli rozvíjať našu školu.  Systém darovania 2%, resp.3% z dane z príjmu zostáva zachovaný. To znamená,…

Aktuálne zmeny vo vyučovaní

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy, žiaci dostávajú naďalej zadania (úlohy) od učiteľov a majstrov odbornej výchovy prostredníctvom Edupage stránky školy, resp. e-mailom. Výučba na našej škole pokračuje diaľkovo – dištančnou formou. Pripravili sme pre žiakov krátky dotazník, ktorý bol zasielaný triednymi učiteľmi. Pravdivé odpovede naň nám pomôžu zabezpečiť…

Aktuálne informácie k záverečnej skúške a hodnoteniu pre trojročné odbory

Študenti III.A a ich rodičia! Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa dištančná forma vyučovania pre vás končí 7. mája 2020. Do tohto dátumu budete mať uzavreté známky za tretí ročník. Prosím využite posledné dni na splnenie úloh zadaných učiteľmi, aby vám mohli uzatvoriť známky. Záverečné…

WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019