Študenti III.A a ich rodičia! Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa dištančná forma vyučovania pre vás končí 7. mája 2020. Do tohto dátumu budete mať uzavreté známky za tretí ročník. Prosím využite posledné dni na splnenie úloh zadaných učiteľmi, aby vám mohli uzatvoriť známky. Záverečné…