Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Kategória: Zo života školy

Aktuálne zmeny vo vyučovaní

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy, žiaci dostávajú naďalej zadania (úlohy) od učiteľov a majstrov odbornej výchovy prostredníctvom Edupage stránky školy, resp. e-mailom. Výučba na našej škole pokračuje diaľkovo – dištančnou formou. Pripravili sme pre žiakov krátky dotazník, ktorý bol zasielaný triednymi učiteľmi. Pravdivé odpovede naň nám pomôžu zabezpečiť…

Aktuálne informácie k záverečnej skúške a hodnoteniu pre trojročné odbory

Študenti III.A a ich rodičia! Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa dištančná forma vyučovania pre vás končí 7. mája 2020. Do tohto dátumu budete mať uzavreté známky za tretí ročník. Prosím využite posledné dni na splnenie úloh zadaných učiteľmi, aby vám mohli uzatvoriť známky. Záverečné…

Ako učiť dištančnou formou?

Podľa najnovších výskumov má na Slovensku až 96,6 % žiakov zabezpečený prístup k internetu v domácom prostredí a 93,6 % žiakov mobilný telefón s internetom, ktorý využíva. Štát preto s cieľom pomôcť školám zvládnuť súčasnú situáciu  v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu prináša prehľad možností…

Imatrikulovali sme našich prvákov

Od piatku 14. novembra 2019 sú naši prváci oficiálne prijatí do študentského automobilového a strojárskeho cechu.  Slávnostne boli pasovaní svojimi staršími spolužiakmi, pričom právoplatnosť imatrikulácie spečatili sľubom, prísahou na žezlo a odtlačením svojho prsta do imatrikulačnej listiny. Na záver si všetci spoločne zaspievali novú hymnu…

WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019