Vážení rodičia a priatelia školy,

budeme radi, ak nás podporíte darovaním svojich 2% z odvedených daní, aby sme tak spoločne mohli zvyšovať kvalitu vzdelávania a rozvíjať kultúru prostredia, v ktorom Vaše deti trávia čas pri príprave na ich budúce povolanie.

Systém darovania 2% z dane z príjmu zostáva zachovaný. To znamená, že daňovníci môžu naďalej poukázať tieto peniaze tak ako doteraz.

Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite prosím v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016! 

Tlačivá, „Vyhlásenie“ spolu s „Potvrdením“, doručte prosím do 30.04.2021 (resp. podľa predĺženia) na daňový úrad  –  adresu Vášho daňového úradu si nájdete tu:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-

STIAHNITE SIvyhlásenie

POZRI SI: postup krokov na poukázanie 2% 

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na 0948 161 375. 

 

NAŠE ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 2%: 
Obchodné meno alebo názov ROZVOJ, n.f.
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo Bratislava, 843 06, J. Jonáša 5
Právna forma Neinvestičný fond
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO) 36077046