Vážení rodičia a priatelia školy,

podávanie daňových priznaní predstavuje vhodný čas, kedy môžete veľmi jednoducho prispieť na zlepšenie prostredia a vzdelávania na našej škole darovaním 2% (3%) z dane. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

Vaše 2% (3%) predstavujú pre školu finančnú podporu, ktorá dokáže výrazne zlepšiť školské prostredie vašich detí.  Počas minulého roku boli finančné prostriedky použité najmä na odmeňovanie žiakov školy s výbornými študijnými výsledkami a umiestneniami v odborných a športových súťažiach na 1. – 3. mieste, na podporu odborného vzdelávania a na modernizáciu našich odborných učební – premietacie plátna, keramické tabule a dataprojektory.

O výške získaných finančných prostriedkov ako i o ich použití budete informovaní na rodičovských združeniach v priebehu školského roka.

Ďakujeme za prejavenú dôveru a podporu!

Ako na to?

Postup krokov na poukázanie 2%

Potrebné tlačivo: 

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov                ROZVOJ, n.f.

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo                   Bratislava, 843 06, J. Jonáša 5

Právna forma                                                Neinvestičný fond

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO)     36077046