Vážení rodičia a priatelia školy,

veríme, že aj v tomto mimoriadnom období budete môcť podporiť náš fond ROZVOJ darovaním svojich 2% (3%) z odvedených daní, aby sme tak spoločne mohli rozvíjať našu školu. 

Systém darovania 2%, resp.3% z dane z príjmu zostáva zachovaný. To znamená, že daňovníci môžu naďalej poukázať tieto peniaze tak ako doteraz.
Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite prosím v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Tlačivá, „Vyhlásenie“ spolu s „Potvrdením“, doručte prosím do 30.04.2020 (resp. podľa predĺženia) na daňový úrad ***
adresu si nájdete tu:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

Vaše 2% (3%) predstavujú pre školu finančnú podporu, ktorá dokáže výrazne zlepšiť školské prostredie vašich detí.  Počas minulého roku boli finančné prostriedky použité najmä na odmeňovanie žiakov školy s výbornými študijnými výsledkami a umiestneniami v odborných a športových súťažiach na 1. – 3. mieste, na podporu odborného vzdelávania a na modernizáciu našich odborných učební – premietacie plátna, keramické tabule a dataprojektory.

Ďakujeme za prejavenú dôveru a podporu!

Potrebné tlačivo: 

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Obchodné meno alebo názov                ROZVOJ, n.f.

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo                   Bratislava, 843 06, J. Jonáša 5

Právna forma                                                Neinvestičný fond

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO)     36077046