Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Duálne vzdelávanie Duálna akadémia

Duálne vzdelávanie

Duálna Akadémia je unikátna akadémia na Slovensku, ktorej cieľom je vychovať zo svojich žiakov nadštandardne zručných pracovníkov pre priemysel.

Praktické vyučovanie prebieha prvé dva roky v moderne vybavených laboratóriách a dielni na Duálnej akadémii. Tretí a štvrtý ročník je zameraný na praktické vyučovanie priamo vo výrobných priestoroch firiem.


Po ukončení štvorročného štúdia získate maturitné vysvedčenie, výučný list a medzinárodne platný certifikát odbornej spôsobilosti vydaný Nemecko-slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.

Výhody duálneho vzdelávania:

 • Praktické vyučovanie 70 %, teoretické 30 %
 • Príplatok za produktívnu prácu a podnikové štipendium
 • Ubytovanie na internáte a doprava do miesta vzdelávania s príspevkom od zamestnávateľa
 • Po úspešnom ukončení štúdia garancia pracovného miesta u jedného z vybraných zamestnávateľov
 • Po ukončení štúdia – výučný list, maturitné vysvedčenie a medzinárodne platný dvojjazyčný nemecký certifikát odbornej spôsobilosti
 • Aktívna výučba cudzích jazykov (nemčina, angličtina)
 • Možnosť praxe v niektorom zo zahraničných závodov jednotlivých zamestnávateľov
 • Stravovanie počas praktického vyučovania s príspevkom zamestnávateľa
 • Bezplatné pracovné pomôcky a pracovný odev

Aktuálne máme otvorené tieto študijné odbory:

Mechanik elektrotechnik

Autotronik

Mechanik nastavovač

Odborný informatik

Mechanik strojov a zariadení

Skladový operátor

(učebný odbor)

Mechanik mechatronik

Chcem sa prihlásiť

Ako sa prihlásiť

 1. Vyplnenie online formulára Žiadosť o duálne vzdelávanie v Duálnej Akadémii alebo kontaktovanie: Milan Ráchela
 2. Výberové konanie u zamestnávateľa, ktorý Vám po úspešnom absolvovaní vydá Potvrdenie o zaradení do systému duálneho vzdelávania.
 3. Podanie prihlášky na Súkromnú strednú odbornú školu automobilovú Duálnu Akadémiu. Podmienkou je výber jedného z piatich študijných odborov.
 4. Prijímacie skúšky na Súkromnej strednej odbornej škole automobilovej Duálnej Akadémii.

Vstupné požiadavky

Záujem o elektroniku, informatiku, moderné technológie a programy

Záujem učiť sa nové veci a postupy

Záujem o moderné technológie

Pozornosť pri čítaní technických a konštrukčných výkresov

Záujem o výrobný a automobilový priemysel

Svedomitosť a flexibilita

Partneri duálneho vzdelávania

Partnermi nášho duálneho vzdelávania sú etablované a renomované spoločnosti,

ktoré sa môžu stať aj Tvojim zamestnávateľom.

Volkswagen

DHL

Siemens

Slovnaft

Faurecia

Chcem byť partnerom

Staňte sa aj Vy partnerom duálneho vzdelávania, zabezpečte si kvalitných pracovníkov a využívajte všetky výhody

Vášho členstva.

POTREBUJETE PORADIŤ?

Milan Ráchela

Vedúci odborného vzdelávania

 

 Milan.Rachela@dualnaakademia.sk

telefón: +421 911 995 156