Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Žiaci
Prečo si vybrať duálne vzdelávanie

Duálna Akadémia je unikátna akadémia na Slovensku, ktorej cieľom je vychovať zo svojich žiakov nadštandardne zručných pracovníkov pre priemysel. Praktické vyučovanie prebieha prvé dva roky v moderne vybavených laboratóriách a dielni na Duálnej akadémii. Tretí a štvrtý ročník prebieha praktické vyučovanie priamo vo výrobných priestoroch firiem ako napríklad Volkswagen Slovakia, ktorý patrí v rámci nemeckého koncernu Volkswagen k najšpičkovejším. Po ukončení štvorročného štúdia získate maturitné vysvedčenie, výučný list a medzinárodne platný certifikát odbornej spôsobilosti vydaný Nemecko-slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.

Žiaci sa v rámci vyučovania stretávajú s najmodernejšími technológiami a procesmi. Vo vzdelávacích priestoroch v rámci praktického vyučovania budú pracovať s najmodernejším technickým vybavením. Od príručných pomôcok cez konvenčné obrábacie stroje, CNC obrábacie stroje, roboty po zariadenia pre elektroniku, pohonnú, regulačnú a automatizačnú techniku, pneumatiku, hydrauliku, elektropneumatiku a mnohé ďalšie.

Duálne vzdelávanie je vo vyspelých západných európskych krajinách veľmi rozšírené. Jeho podstata spočíva v spojení praxe a teórie, avšak s vyšším dôrazom práve na prax.

Výhody duálneho vzdelávania:

  • Praktické vyučovanie tvorí 70 %, teoretické 30 %.
  • Praktické vyučovanie sa bude uskutočňovať v novej tréningovej hale Duálnej Akadémie, kde sa žiaci naučia pracovať s najmodernejšími technológiami.
  • Príplatok za produktívnu prácu a podnikové štipendium.
  • Ubytovanie na internáte a doprava do miesta vzdelávania s príspevkom od zamestnávateľa.
  • Po úspešnom ukončení štúdia garancia pracovného miesta u jedného z vybraných zamestnávateľov.
  • Po ukončení štúdia – výučný list, maturitné vysvedčenie a medzinárodne platný dvojjazyčný nemecký certifikát odbornej spôsobilosti.
  • Aktívna výučba cudzích jazykov (nemčina, angličtina).
  • Možnosť praxe v niektorom zo zahraničných závodov jednotlivých zamestnávateľov.
  • Stravovanie počas praktického vyučovania s príspevkom zamestnávateľa.
  • Bezplatné pracovné pomôcky a pracovný odev

Aké požiadavky treba spĺňať

Veľmi dôležitá je svedomitosť, napríklad pri čítaní a realizovaní technických a konštrukčných výkresov. Je to zároveň oblasť, ktorá ide neustále dopredu. V elektronike aj informatike sa objavujú stále nové technológie či programy, čiže mal by mať záujem neustále sa učiť nové veci a rád prichádzať do kontaktu s modernými technickými výdobytkami. V automobilovom priemysle je flexibilita veľmi potrebná.

 

Ako sa prihlásiť

1. Vyplnenie online formulára Žiadosť o duálne vzdelávanie v Duálnej Akadémii, ktoré nájdete TU.

2. Výberové konanie u zamestnávateľa, ktorý Vám po úspešnom absolvovaní vydá Potvrdenie o zaradení do systému duálneho vzdelávania.

3. Podanie prihlášky na Súkromnú strednú odbornú školu automobilovú Duálnu Akadémiu. Podmienkou je výber jedného z piatich študijných odborov.

4. Prijímacie skúšky na Súkromnej strednej odbornej škole automobilovej Duálnej Akadémii.

WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019