Školské prezenčné vyučovanie je v našej škole aktuálne pre všetky ročníky a triedy obnovené. 

Aktuálne tlačivá: