Milí rodičia a milí žiaci,

každý žiak/žiačka našej školy bude mať v stravovaní (obedy vydávané v školskej jedálni) kreditný systém.
Čo je kredit? Je to finančná čiastka, ktorá je nahratá žiakovi po príchode Vašej platby na účet školy.

Prikladáme informácie k systému objednávania a platieb:

Číslo účtu (IBAN): SK89 0200 0000 0037 3970 3656
Variabilný symbol: dostane Váš syn/dcéra po nástupe do školy 2.9.2021

Špecifický symbol: 891657
Správa pre príjemcu: meno, priezvisko žiaka a trieda (nezabudnite uviesť!)

Cena obeda: 1,80 €

Pri úhradách používajte prosím správny variabilný symbol, ktorý bol pridelený každému žiakovi/žiačke školy.