Milí rodičia, milí žiaci a žiačky,

v piatok 29. januára 2021 sa bude konať o 13.00 hod. online pedagogická rada, členovia ktorej zhodnotia výsledky žiakov za prvý polrok šk. r. 2020/2021 podľa usmernenia.

Výchovno-vzdelávacie výsledky zverejníme rodičom našich žiakov prostredníctvom Edupage stránky po prihlásení cez rodičovské konto 31.01.2021. 

Ďakujeme za pochopenie.