Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Krúžky

ELEKTROTECHNICKÝ

Cieľ: Príprava žiakov na skúšku pre SNOPK.

Vedúci krúžku: Ing. Ján Tupý

Miesto: učebňa B10

Čas: štvrtok párny týždeň o 13.30 hod.

FORMULA GREENPOWER

Cieľ: Konštrukcia, testovanie, súťaž. Rozvíjanie technických zručností žiakov.

Vedúci krúžku: Ing. Martin Žitný

Miesto: učebňa C6

Čas: štvrtok párny týždeň o 13.30 hod.

KONVERZÁCIA V NEJ

Cieľ: Obohacovanie slovnej zásoby žiakov v predmete NEJ.

Vedúci krúžku: Mgr. Patrícia Danišová

Miesto: učebňa C8

Čas: štvrtok párny i nepárny týždeň o 13.30 hod.

KULTÚRNO-LITERÁRNY KRÚŽOK

Cieľ: Vzbudenie záujmu žiakov o literatúru, film, divadlo.

Vedúci krúžku: Mgr. Alžbeta Zbraneková

Miesto a čas:  podľa ponuky predstavení

WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019