Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

AUTOMATIZÁCIA - TIA PORTAL 

PROGRAMOVANIE A TVORBA VIZUALIZÁCIÍ

Mimoriadny dôraz kladieme na praktické využitie nadobudnutých vedomostí v priemysle.

Práca s najmodernejšími modelovými radmi priemyselných automatov

Komunikačné protokoly

Tvorba vizualizácií

Komplexne vybavené školiace pracoviská a individuálny prístup

Veľké množstvo modelových zapojení a praktických cvičení

TIA PORTAL v15 základy

 • SIMATIC S7-1500, popis HW a displej
 • Projekt v prostredí TIA portál
 • HW konfigurácia a obsah
 • Diagnostika HW konfigurácie
 • Bloky obsah
 • Adresované, dátové formáty
 • Inštrukcie
 • Nástroje diagnostiky SW
 • Dĺžka kurzu: 5 dní
 • Maximálny počet účastníkov: 6
 • Termín kurzu: dohodou
 • Cena na 1 účastníka : 650 EUR bez DPH

Poznámka : v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

STEP 7/TIA PORTAL

 • Úvod do S7/TIA PORTAL
 • Porovnanie projektov prostredí S7/ TIA portál
 • Nástroje diagnostiky S7/TIA portál
 • Rozdiely v programovaní S7/TIA portál
 • Boolova logika, binárne operácie
 • a ďalšie
 • Dĺžka kurzu: 3 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 6
 • Termín kurzu: dohodou
 • Cena na 1 účastníka : 650 EUR bez DPH

Poznámka : v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

TIA PORTAL v15 pokročilý

 • Vytvorenie nového projektu
 • Pridanie nového zariadenia
 • Vytvorenie celkovej HW konfigurácie a nahratie do PLC
 • Cvičenia na precvičenie znalostí z programovania PLC
 • Vytvorenie dátového bloku a jeho použitie, Retain atribút
 • Elementárne dátové typy, Komplexné dátové typy
 • Využitie premennej z DB (TAG) v programe, cvičenie
 • Vytvorenie Parametrizovateľnej funkcie
 • Vytvorenie premenných v FC, ukážka programovania
 • Vytvorenie Funkčného bloku
 • Vytvorenie premenných v Funkčnom bloku
 • Naprogramovanie FB - LAD, FB - S7-Graph
 • Práca s referenčným projektom
 • Vyhľadanie v projekte
 • Umiestniť FC,FB,DB do Entít
 • Multiinštancie
 • Práca s AI kartou
 • HMI: Pridanie HMI do HW konfigurácie
 • Pridelenie Mena ku HMI, Priradenie IP adresy
 • Nahratie HW konfigurácie
 • Vytvorenie HMI pre model pásového dopravníka
 • Cvičenie na upevnenie si znalostí s HMI
 • Možná úprava jestvujúceho kódu a prispôsobenie k HMI
 • Dĺžka kurzu : 4 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 6
 • Termín kurzu: dohodou
 • Cena na 1 účastníka: 400 EUR bez DPH

Poznámka : v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

Pri zakúpení celého balíka (základy/ pokročilý), ponúkame akciovú cenu

950 EUR/ 2 kurzy/ účastník.

WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019