Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektrotechnik

Absolvent získa zručnosť:

  • s projektovaním, konštrukciou, výrobou, montážou či údržbou elektrotechnických inštalácií a elektrických elektropneumatických a elektrohydraulických zariadení.
  • pri samostatnom pracovaní a programovaní PLC systémy a roboty.
  • využívať automatické riadenie výrobných procesov a ich diaľkový prenos.
  • pri programovaní softvérov využívaných v automatizačnej technike.
  • orientovať sa v informačných sieťach a aplikačných programoch.

 

Absolvent je:

  • kvalifikovaný technický pracovník, schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení.
  • po nástupnej praxi je pripravený na výkon technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch.

 

Oblasti, kde sa môže absolvent uplatniť:

  • pri stavba strojov, nástrojov a prípravkov
  • v montáži, lakovni a v údržbe
  • v oddelení energií a zásobovania médiami a vo všetkých oblastiach, ktoré súvisia s napájaním alebo ovládaním elektrotechnických zariadení