4-ročný študijný odbor 2679 K Mechanik mechatronik
Tento odbor sa študuje v duálnom vzdelávaní.