Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Mechanik mechatronik

Mechanik mechatronik

Absolvent získa zručnosť:

  • pri vykonaní kontroly, nastavovanie či opravy elektrických rozvodov, elektrických pohonov, elektropneumatických a hydraulických  zariadení či riadiacej elektroniky.
  • pri práci s automatizovanými výrobnými systémami.
  • na ovládanie a programovanie CNC strojov, PLC systémov a robotov.
  • pri ovládaní s modernými počítačovými metódami modelovania a simulácie.
  • prakticky realizovať základné výrobné technológie.
  • poznať metódy diagnostiky, opráv a údržby automobilových liniek.

 

Absolvent je:

  • kvalifikovaný technický pracovní na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj ďalšie funkcie vo výrobnom procese, najmä v oblasti diagnostikovania a odstraňovania porúch.

 

Oblasti, kde sa môže absolvent uplatniť:

  • pri stavba strojov, nástrojov a prípravkov
  • v montáži, lakovni a v údržbe
  • v oddelení energií a zásobovania médiami a vo všetkých oblastiach, ktoré súvisia s napájaním alebo ovládaním elektrotechnických zariadení