Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Mechanik nastavovač

Mechanik nastavovač

Absolvent získa zručnosť:

  • potrebnú k práci na konvenčných a nekonvenčných najmodernejších obrábacích strojoch.
  • na ovládanie a programovanie na CNC obrábacích strojov, zostavovať riadiace programy CNC strojov v ručnom alebo poloautomatickom režime.
  • v technickej príprave výroby.
  • pri zobrazovaní strojových súčiastkach a jednoduchých celkov, pri zhotovení technických výkresov.
  • potrebnú k práci nástrojára (úprava nástrojov, foriem).

 

Absolvent je:

  • kvalifikovaný technický pracovník v oblasti nastavovania, obsluhy a údržby všetkých druhov a typov konvenčných i číslicovo riadených obrábacích strojov, obrábacích centier a ich príslušenstiev.

 

Oblasti, kde sa môže absolvent uplatniť:

  • pri stavbe strojov, nástrojov a prípravkov
  • na montáži aj v údržbe