Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Mechanik strojov a zariadení

Mechanik strojov a zariadení

Absolvent získa zručnosť:

  • v nastavovaní, obsluhe, údržbe či oprave strojov a zariadení vrátane hydraulických a pneumatických prvkov.
  • so zváraním, opravovaním a oživovaním strojov, diagnostikou a odstraňovaním porúch strojov a zariadení, mechanizmov a ich komponentov.
  • pri kreslení a čítaní technických výkresov a pracovať s technickou dokumentáciou.
  • pri aplikovaní postupov používania strojov, prístrojov, nástrojov a prípravkov.
  • pri vizuálnej kontrole a pri kontrole pomocou meradiel.

 

Absolvent je:

  • kvalifikovaný technický pracovník v oblasti diagnostikovania a odstraňovania porúch zariadení so zváračským preukazom Z-M1, na klasických a programovaných strojoch a zariadeniach.

 

Oblasti, kde sa môže absolvent uplatniť:

  • pri stavbe strojov, nástrojov a prípravkov
  • na montáži aj v údržbe