Volkswagen Slovakia bude aj v roku 2020/21 poskytovať  v rámci odborného vzdelávania a prípravy praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania . Opäť v spolupráci s našou Duálnou akadémiou. Za akých podmienok a ďalšie informácie sa dozviete TU