Milí žiaci a žiačky, milí rodičia, 

vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemickej situácie ohľadom ochorenia COVID-19 na Slovensku a rozhodnutie ministra školstva z 05.01.2021 sa s účinnosťou od 11.01.2021 mimoriadne prerušuje vyučovanie na školách.

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR vedenie školy rozhodlo, že teoretické i praktické vyučovanie od 11.01.2021 – 22.01.2021 bude zabezpečené dištančnou/online formou.

Ohľadom nástupu žiakov na prezenčnú formu vyučovania i odborného výcviku a s tým súvisiaceho testovania vás budeme v najbližších dňoch informovať. Prosíme, sledujte web stránku školy a oznamy na EduPage.

Ďakujeme všetkým za pochopenie.
Vedenie školy