Milí žiaci, milí rodičia a priatelia školy, 

s veľkým smútkom v srdci Vám oznamujeme, že náš pán riaditeľ PhDr. Ľubomír Kyseľ nás navždy opustil v pondelok 17.5.2021 vo veku 43 rokov. Posledná rozlúčka s nim bude v piatok 21.5.2021 o 13:00 na cintoríne Zlatý potok vo Zvolene.