DOD 1 (štvrtok) 12.11.2020 (15-18 hod.)
DOD 2 (streda) 9.12.2020 (9-11 hod.)
DOD 3 (sobota) 12.12.2020 (9-12 hod.)
DOD 4 (streda) 3.2.2021 (9-11 hod.)
DOD 5 (sobota) 6.2.2021 (9-12 hod.)
DOD 6 (štvrtok) 25.2.2021 (15-18 hod.)

 

! Každú stredu možnosť osobnej konzultácie v čase 13:00 – 17:00 !

Stačí len prísť osobne do našej školy.  

 

Fotky z Dňa otvorených dverí minulý rok 2019/2020