Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Neinvestičný fond ROZVOJ/ 2%

DARUJTE 2%

Vážení rodičia a priatelia školy,

podávanie daňových priznaní predstavuje vhodný čas, kedy môžete veľmi jednoducho prispieť na zlepšenie prostredia a vzdelávania na našej škole darovaním 2% (3%) z dane. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

Vaše 2% (3%) predstavujú pre školu finančnú podporu, ktorá dokáže výrazne zlepšiť školské prostredie.  Počas minulého roku boli finančné prostriedky použité najmä na odmeňovanie žiakov školy s výbornými študijnými výsledkami a umiestneniami v odborných a športových súťažiach , na podporu odborného vzdelávania a na modernizáciu našich odborných učební – premietacie plátna, keramické tabule a dataprojektory.

O výške získaných finančných prostriedkov ako i o ich použití budete informovaní na rodičovských združeniach v priebehu školského roka.

Ďakujeme za prejavenú dôveru a podporu!

Ako na to?

Postup krokov na poukázanie 2%

Potrebné tlačivo: 

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

 

Neinvestičný fond ROZVOJ

V roku 2002 sme sa rozhodli založiť pri škole neinvestičný fond ROZVOJ, ktorý nám pomáha zlepšovať proces vzdelávania žiakov, podporovať ich voľnočasové aktivity a celkovo zlepšovať kultúrne prostredie v škole.

Podpora týchto aktivít pomocou fondu ROZVOJ je možná len vďaka sponzorským darom a finančným príspevkom od Vás – rodičov a priateľov školy. Podporiť nás môžete darovaním 50 ,- € alebo dobrovoľným príspevkom.

Vďaka Vašej pomoci môžeme každoročne organizovať pre Vaše deti tiež rôzne odborné exkurzie, športové, jazykové a odborné súťaže. Postupne budujeme odborné učebne vybavené modernými učebnými pomôckami, odmeňujeme najlepších žiakov školy, úspešných účastníkov súťaží a podporujeme projekty zahraničných stáží pre Vaše deti.

Vaše príspevky prosíme posielajte na číslo účtu: SK97 0200 0000 0016 8750 8656

Do poznámky prosím uveďte meno žiaka a triedu.

Ďakujeme!

 

 

Údaje o prijímateľovi 2% z dane

Obchodné meno alebo názov: ROZVOJ, n. f.

Sídlo - ulica: J. Jonáša

Súpisné / orientačné číslo: 6179/5

PSČ: 84306

Obec: Bratislava

Právna forma: neinvestičný fond

Identifikačné číslo (IČO/SID): 36077046/NULL

WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019