Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Neinvestičný fond

Vážení rodičia a priatelia školy,
Vaše dieťa je žiakom Súkromnej SOŠ automobilovej Duálnej akadémie, v ktorej mu poskytujeme nielen
vzdelanie, ale tiež sa snažíme vytvárať príjemné prostredie, vhodné pre zdravý rozvoj mladého človeka.
Vzhľadom na to, že prostriedky na chod školy poskytnuté zriaďovateľom sú obmedzené, vznikla pri
našej škole v r.2002 nezisková organizácia ROZVOJ. Je to neinvestičný fond, ktorý bol zriadený na podporu
vzdelávania, voľnočasových aktivít študentov a tvorbu kultúrneho prostredia v priestoroch školy. Keďže je to
organizácia nezisková, jej činnosť je možná len vďaka sponzorským darom a príspevkom Vás – rodičov
a priateľov školy. Dôležitým zdrojom príjmu sú tiež 2 % z daní fyzických a právnických osôb.
Vďaka Vašej pomoci môžeme každoročne zorganizovať pre Vaše deti množstvo odborných exkurzií,
športových, jazykových a odborných súťaží. Postupne budujeme odborné učebne vybavené modernými
učebnými pomôckami, odmeňujeme najlepších žiakov školy, úspešných účastníkov súťaží a podporujeme
projekty zahraničných stáží pre Vaše deti.
Verím, že aj v tomto roku podporíte náš fond ROZVOJ darovaním odporúčaného príspevku 50 ,- €
a svojimi 2% z odvedených daní, aby sme tak spoločne mohli rozvíjať kvalitu vzdelávania a kultúru
prostredia, v ktorom Vaše deti trávia tak veľa času na prípravu na prvé povolanie.
Príspevky prosíme posielať na číslo účtu: SK97 0200 0000 0016 8750 8656
Srdečná vďaka!
RNDr. Darina Berčáková
predseda správnej rady

Údaje o prijímateľovi 2% z dane

Obchodné meno alebo názov: ROZVOJ, n. f.

Sídlo - ulica: J. Jonáša

Súpisné / orientačné číslo: 5

PSČ: 84306

Obec: Bratislava

Právna forma: neinvestičný fond

Identifikačné číslo (IČO/SID): 36077046/NULL

WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019