V rámci Dňa otvorených dverí otvorili v Duálnej akadémii /DA/ nové špecializované robotické pracovisko, vybavené najmodernejšími prístrojmi od spoločnosti Volkswagen Slovakia. Bude slúžiť pre praktickú výučbu žiakov v systéme duálneho vzdelávania.

Výroba v moderných automobilkách si čoraz viac vyžaduje vzájomnú koordináciu a spoluprácu viacerých robotických zariadení. Práve preto je nové pracovisko vybavené účelovým prepojením priemyselných robotov. Vedomostnú úroveň žiakov v oblasti robotiky bude takto možné posunúť na nový vyšší level. Zároveň budú žiaci pracovať aj s jednou z najmodernejších spájacích technológií, ktorá umožňuje spojenie ocele a hliníka. Ako zdôraznila na slávnostnom otvorení predsedníčka Duálnej akadémie Jana Široká, takéto moderné robotické laboratórium nemá na Slovensku žiadna iná stredná škola. Člen predstavenstva pre personálnu oblasť spoločnosti Volkswagen Slovakia Eric Reuting konštatoval, že nové pracovisko je logickým pokračovaním na ceste vzdelávania v oblasti techniky, reflektujúcej požiadavky moderného priemyslu.

Na Deň otvorených dverí zavítalo do Duálnej akadémie viac ako 200 návštevníkov. Rodičia s deťmi, predovšetkým súčasnými deviatakmi, si pozreli pracovisko praktickej výučby, dielňu pre autotronikov, odborné učebne a mohli sa porozprávať s členmi vedenia DA, s našimi majstrami, učiteľmi aj žiakmi. Zaujímali ich podmienky prijímacích skúšok na školu ako aj výhody štúdia na Duálnej akadémii. Na Dni otvorených dverí sa návštevníkom prezentovali aj všetci zamestnávatelia, pre ktorých sa môžu žiaci rozhodnúť študovať : Volkswagen Slovakia, Siemens, Faurecia, DHL a Slovnaft.