Milí žiaci, milí rodičia,

s radosťou vám oznamujeme, že od pondelka 11.5. obnovuje škola prezenčné vyučovanie

Pozri vyjadrenie riaditeľa

Vedenie školy