Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Odborný informatik

Odborný informatik

Absolvent získa zručnosť:

  • plánovať a konfigurovať IT siete.
  • prepájať hardvérové a softvérové komponenty.
  • zavádzať zmeny v IT systémoch a vykonať upgrade a update systémov.
  • identifikovať a odstraňovať príčiny porúch v IT sieťach.
  • riešiť úlohy spojené s priemyselnou automatizáciou.
  • poskytovať podporu užívateľom.

 

Absolvent je:

  • pripravený predovšetkým na výkon činností spojených so správou IT systémov.

 

Oblasti, kde sa môže absolvent uplatniť:

  • správa IT systémov
  • priemyselná informatika a automatizácia