Milí žiaci a učitelia školy,

v súvislosti s odporúčaním Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR sa zriaďovateľ našej školy rozhodol v pondelok 22.6.2020 znova obnoviť prevádzku v budove školy, t.j. mení sa forma dištančného vyučovania na prezenčnú. 

Viac informácii o tom, ako bude nástup do školy prebiehať a ďalšie informácie nájdete TU.

Tešíme sa na vás!