Milí rodičia, milí maturanti,

veľmi sme sa tešili, že sa nám podarilo obnoviť prezenčné vyučovanie a že ste v takom počte prejavili záujem o návrat do školy.

Žiaľ, včera bolo vedenie školy informované, že jeden z nepedagogických zamestnancov školy bol včera pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19. Nepredpokladáme, že prišlo k úzkemu kontaktu s vyučujúcimi či žiakmi, ale podľa platných usmernení ÚVZ SR podliehajú všetci, ktorí boli včera v škole, domácej karanténe trvajúcej 14 dní (s výnimkou ľudí, ktorí počas uplynulých 3 mesiacov prekonali ochorenie COVID-19), bližšie informácie: postup v prípade kontaktov pozitívne testovaných.

Verím, že všetci zostaneme zdraví, ale situáciu nechceme podceniť. Prosíme o zodpovedný prístup a dodržanie karantény, sledujte svoj zdravotný stav a v prípade zmeny kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára a centrálnu kontaktnú osobu školy. 

Čo sa týka zabezpečenia vyučovacieho procesu do konca týždňa, bude prebiehať výlučne dištančne/online 4 vyučovacie hodiny od 8:00 – 11:50.

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom,

vedenie školy