Pre tých z vás, ktorí by sa radi pripravovali na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky priamo u nás v Duálnej akadémii, sme pripravili prípravný kurz zo SJL a MAT v nasledovných termínoch:

  • 13.02.2020 od 15.30 – 17.00 a od 17.10 – 18.40 hod.
  • 19.03.2020 od 15.30 – 17.00 a od 17.10 – 18.40 hod.
  • 23.04.2020 od 15.30 – 17.00 a od 17.10 – 18.40 hod.

Záujemcovia prosím vyplňte prihlasovací formulár:

Vyplniť formulár

Cena kurzu je 100 Euro,- €, v ktorej je zahrnutá príprava v trvaní 6 vyučovacích hodín z každého predmetu a študijné materiály na domácu prípravu.

Sumu prosím uhraďte bankovým prevodom na číslo účtu: SK97 0200 0000 0016 8750 8656 najneskôr do 10.2.2020.  Do poznámky prosím uveďte meno žiaka a základnú školu, ktorú žiak v súčasnosti navštevuje.