Prípravný kurz zo slovenského jazyka a matematiky na prijímacie skúšky pre prihlásených záujemcov organizujeme:

  • 13.02.2020 od 15.30 – 17.00 a od 17.10 – 18.40 hod.
  • 19.03.2020 2.4.2020 od 15.30 – 17.00 a od 17.10 – 18.40 hod.
  • 23.04.2020 od 15.30 – 17.00 a od 17.10 – 18.40 hod.

! 19.3.2020 sa prípravný kurz k prijímacím skúškam z dôvodu prerušenia vyučovania na škole nekoná. Bude v náhradnom termíne – 2. apríla 2020 od 15.30 do 18.40 hod. !